Events

Kalender for aktiviteter på Ølgod Bryghus i 2024

Generalforsamling 2024

Der indkaldes til ordinær generalforsamling i Ølgod Bryghus onsdag den 17. april kl. 19.00.

Dagsorden:

1 Valg af dirigent

2 Bestyrelsens beretning

3 Fremlæggelse af  årsrapport til godkendelsen

4 Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til godkendt regnskab

5 Valg af medlemmer til bestyrelse samt suppleanter

6 Valg af revisor

7 Bestyrelsen foreslår at teksten i vedtægterne paragraf 6 ændres:
Nuværende tekst “-indkaldes ved annoncering i den lokale presse” ændres til “-indkaldes via digitale medier som Facebook og selskabets hjemmeside”

8 Behandling af indkomne forslag. Forslag som ønskes behandlet skal være tilgået bestyrelsen i skriftlig form 14 dage forud for generalforsamlingen.

9 Evt.

Af hensyn til registrering bedes man møde i god tid.
Der vil være gratis øl til aktionærer.

 

Læs mere om de forskellige arrangementer på vores Facebook side. Her kan du også finde information omkring spisning.

 

Ligger du inde med en god ide til et arrangement er du mere end velkommen til at kontakte os.

 

Hvis du har et par timer i overskud og gerne vil hjælpe, kan vi altid bruge en ekstra hånd eller to.
Der er fri entré i bryghusets åbningstider. God fornøjelse!

 

Offentlige foredrag i Naturvidenskab:

Tirsdag den 20. februar:
ER PARASITTER OG MIKROBER VORES FJENDER?Når vi tænker på parasitter og mikrober, tænker vi ofte på det ubehag og den sygdom de kan være årsag til. Kan de også være vores venner? Hør om vores mikrober og hvordan de påvirker den måde vi lever på, samt om parasitiske orme og deres gavnlige effekt.

Ved Tom Gilbert, professor i evolutionsbiologi, Københavns Universitet og leder af grundforskningscentret Center for evolutionær Hologenetik, GLOBE Institute, Københavns Universitet og
Peter Lindberg Nejsum, parasitforsker og professor i infektionssygdomme, Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet.
Tirsdag den 27. februar:
JAGTEN PÅ DEN PERFEKTE VEJRUDSIGT

Hvordan laver meteorologerne egentlig en vejrudsigt? Og hvilke mekanismer er det der styrer vejret og atmosfærens udvikling? Få svar på det og meget mere når to ”vejr-eksperter” fortæller om deres forskning og arbejde for at lave den perfekte vejrudsigt.

Ved meteorolog Jesper Eriksen og vejr- og klimaforsker Eigil Kaas
Tirsdag den 12. marts:
HVOR LÆNGE KAN VI OG VORES CELLER LEVE?

Vi lever længere og længere, og vores helbred er bedre end tidligere generationers. Men kan det blive ved at gå fremad? Eller er vi ved at nå en grænse for menneskets livslængde og helbred? Få svar på dette og hør om aldring af kroppen og dens celler.

Ved aldringsforskerne Tinna V. Stevnsner og Kaare Christensen
Tirsdag den 19. marts
BOMBEN


Atombomben kom til for over 75 år siden og præger stadig vores verden i dag. Hør både om hvordan bomben blev til og ændrede verden og om fysikken i hvordan atombomber virker. Bomben har ændret den måde vi lever på – spørgsmålet er: kan vi leve med bomben?

Ved kernefysiker Hans Fynbo og videnskabshistoriker Kristian H. Nielsen
Tirsdag den 9. april
IG NOBEL PRICE

The Ig Nobel Prize is awarded for “peculiar research” that at first makes us laugh and then think deeply. Attend this lecture for a humour-filled dive into the prize-winning research. Meet Marc Abrahams and some of the recent prize winners.

By Marc Abrahams and three prize winners

NB. Dette foredrag er en særlig genre, en cocktail af videnskab og humor: oplev fire forelæsere med afsæt i den skøre pris 'Ig Nobel Prize' som er kendt under sloganet 'first laugh, then think'. Du vil først høre prisens stifter, Marc Abrahams, fortælle om prisen og derefter vil tre af prisvinderne præsentere den forskning de fik prisen for. Det er svært i ord at beskrive Ig Nobel Prize – overvej at tage chancen og oplev det. (Foredraget foregår på engelsk).
Tirsdag den 21. november:
MENNESKEDYRET HOMO SAPIENS


Vi mennesker er et tilfældigt resultat af en broget evolutionsproces, og vi er en anatomisk rodebunke med lån af organer fra vores tidlige forfædre. Vores adfærd er i høj grad styret af menneskedyrets biologi og forhistorie og ikke vores frie vilje alene.

Ved sansefysiolog Peter Teglberg Madsen

Musik og andre arrangementer på Bryghuset:

Fredag den 12. april kl. 17-19:
Fyraftensmusik med Kviksand