Bryghuset

Fra idé til virkelighed

 

Opstart af Ølgod Bryghus

 

Når tiderne ændre sig og gamle bevaringsværdige bygninger bliver overflødige udfoldes der megen tankeaktivitet især i mindre bysamfund, for at finde en for byen positiv anvendelse af sådanne bygninger.

I Ølgod blev bygningerne til byens gamle elektricitetsværk sat til salg i september 2005 efter at have været brugt som kontor for Ølgod Tekniske Værker i en årrække.

Byens navn: Ølgod, har jo nok været medvirkende til at idéen om et bryghus i de gamle bygninger tog form.

Tankerne bag projektet var primært et bryggeri med stedlig udskænkning af eget bryg til byens- og egnens befolkning i en tid, hvor trivselsfremmende aktiviteter er vigtige elementer for at mindre bysamfund fortsat kan eksistere og udvikle sig.

Første milepæl i projektet var 18 januar 2006 hvor en kreds på 50 personer, der tidligere havde tilkendegivet interesse for projektet, blev indkaldt til møde og besluttede, at hvis ejendommen kunne erhverves til en for det kommende bryggeri fornuftig pris skulle projektet fortsætte.

I starten af februar blev det afgjort at man kunne disponere over ejendommen, hvorefter der blev afholdt flere offentlige møder for at informere offentligheden om planerne, idet det var klart at et sådant projekt kun var gennemførligt med stor offentlig opbakning.

Med den hensigt at stifte et aktieselskab blev der iværksat aktietegning d. 1. marts 2006. Aktietegningen blev en ubetinget succes, idet der i løbet af forholdsvis kort tid var tilvejebragt en aktiekapital på kr. 2.5 mill. samt tilsagn om sposorater for minimum kr.75.000,-

Efterfølgende blev der indhentet tilbud på bryganlæg og nødvendige ombygning og istandsættelse af bygning, inventar m.v. Der blev lavet en tidsplan, der sluttede med aflevering og afprøvning af anlæg den 1. september 2006.

Den 31. maj 2006 afholdtes stiftende generalforsamling i Ølgod Hallen hvor foreslåede medlemmer til bestyrelse blev valgt og senere konstituerede sig med formand og direktion.

Den 15. dec. åbnede Ølgod Bryghus dørene ved en reception, hvor byens borgmester Erik Buhl åbnede for bryggeriets ølhaner.

 


 

Tak til alle.

Fra Ølgod Bryghus A/S skal lyde en stor tak til alle der har bidraget til virkeliggørelse af dette projekt. Det være sig alle, der med frivillig arbejdskraft har bidraget til renovering og ombygning af bygninger, bestyrelsen og de der har ledet de forskellige projekter, leverandører, donorer og aktionærer.

Sidst men ikke mindst en tak til projektets idémand og formand for bestyrelsen: Poul Bjerge.

Med håbet om at Ølgod Bryghus A/S må blive til gavn for vor by.

 


 

Historien om elektricitetsværket

Læs om tiden før Ølgod Bryghus - da det var byens elværk