Ikke kategoriseret

Generalforsamling 2024

Posted on

Der indkaldes til ordinær generalforsamling i Ølgod Bryghus onsdag den 17. april kl. 19.00. Dagsorden: 1 Valg af dirigent 2 Bestyrelsens beretning 3 Fremlæggelse af  årsrapport til godkendelsen 4 Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til godkendt regnskab 5 Valg af medlemmer til bestyrelse samt suppleanter 6 Valg af revisor […]