Generalforsamling 2024

Der indkaldes til ordinær generalforsamling i Ølgod Bryghus onsdag den 17. april kl. 19.00.

Dagsorden:

1 Valg af dirigent

2 Bestyrelsens beretning

3 Fremlæggelse af  årsrapport til godkendelsen

4 Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til godkendt regnskab

5 Valg af medlemmer til bestyrelse samt suppleanter

6 Valg af revisor

7 Bestyrelsen foreslår at teksten i vedtægterne paragraf 6 ændres:
Nuværende tekst “-indkaldes ved annoncering i den lokale presse” ændres til “-indkaldes via digitale medier som Facebook og selskabets hjemmeside”

8 Behandling af indkomne forslag. Forslag som ønskes behandlet skal være tilgået bestyrelsen i skriftlig form 14 dage forud for generalforsamlingen.

9 Evt.

Af hensyn til registrering bedes man møde i god tid.
Der vil være gratis øl til aktionærer.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *